• 031-722 74 80
  • info@breakwater.se

Sjöfartens bokförlag och kommunikationsbyrå

Vi är förlaget som ger ut sjöfartslitteratur för yrkessjöfarten såväl som för fritidsseglare och landkrabbor. I vår webbutik hittar du ett brett spektrum av både fakta och skönlitteratur; både från vår egen utgivning och böcker utgivna på andra förlag. Utöver böcker producerar vi också grafiskt material och hemsidor för uppdragsgivare inom sjöfarten.

LÄS MER