En rundvandring i sjöfart – men ett varv för mycket
Under min yrkesverksamma tid har jag haft både framgångar och motgångar och jag har fått erfarenheter som skulle vara värdefulla om jag vore aktiv idag...
150:-
Att kunna ta en storm
Folke Patriksson är en av de personer som har haft störst betydelse för modern svensk sjöfart. När han gick till sjöss som sjuttonåring var det på en tremastad träskuta...
200:-
Bogsvall
Roliga, spännande och överraskande berättelser om människor och båtar, hav och floder i gränstrakterna mellan skrönor, dikter och ren berättarglädje...
100:-
Det stora svenska äventyret
Här är berättelsen om sjömännen, resorna, entreprenörerna, vardagen och fartygen i Svenska Ostindiska Compagniet...
195:-
Episoder ur Gustaf Mannerheims liv, del I
Från att ha varit relativt okänd och efter 1918 starkt omstridd uppnådde Mannerheim en unik position som överbefälhavare i tre krig och statsöverhuvud vid två tillfällen...
170:-
Episoder ur Gustaf Mannerheims liv, del II
Från att ha varit relativt okänd och efter 1918 starkt omstridd uppnådde Mannerheim en unik position som överbefälhavare i tre krig och statsöverhuvud vid två tillfällen...
170:-
Förbund på sju hav, del 4
Förbund på sju hav del 4, skildrar främst sjöfolkets fackliga kamp från början av 1990-talet fram till och med 2011.
195:-
Förtoningar
En förtoning är en bild av landbacken, som den kan siktas utifrån sjön. Troligen är det stora flertalet stockholmare omedvetna om de maritima skatter som deras stad ruvar på...
150:-
Från lastageplats till logistikcentrum
En bok om kommersiella hamnar och om förbunden som arbetat med deras utveckling 1906–2006...
195:-
Från Sveriges dyraste mark till en stor stark
"Från Sveriges dyraste mark till en stor stark" tar sin början på 1300-talet med Klippan och Älvsborgs fästning i händelsernas centrum...
295:-
Gränslös Sjöfart – Sjöhistorisk årsbok 2008-2009
Sjöfartsnäringen är viktig men blir allt mer osynlig för gemene man. Få har kontakt med, eller överhuvudtaget en uppfattning om, sjöfarten idag...
195:-
Havet var min lust och fröjd
Det var förr gott om sjöfolk i de nordhalländska kustsockarna. Med segelfartyg tog en resa ofta flera månader, ibland år...
250:-
Historien om Stena Bulk 1982–2012
Stena Bulk är ett internationellt tankrederi med en flotta på mer än 100 fartyg. Vi har alltid hävdat att olja skall resa första klass. Detta är vår hederskod och vårt löfte till våra kunder...
245:-
Kaptensboken
Kaptensboken är inte en traditionell och högtidlig jubileumsbok om Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som i år fyller 125 år. Det är en bok det doftar salt om...
150:-
Kulturarv under segel
Inom denna boks pärmar presenteras med många unika bilder och intressanta texter de flesta i Sverige ännu existerande segelfartygen, alla medlemsfartyg i Sveriges Seglelfartygsförening...
245:-
Med döden i kölvattnet
Vi följer två sjömansliv som undervärldskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det mesta. Sverige var ett u-land med låga löner till skickliga sjömän...
220:-
Mister Agent, we are sinking!
Öden och äventyr kring Haegerstrands, på världshaven sen 1859. Den här berättelsen sveper över hela världen, famnar tre sekler av sjöfart och når från Krimkriget till dagens containerfartyg...
145:-
På stadig kurs
Stiftelsen Sveriges Sjömanhus bildades 1972 och har under 40 år verkat och funnits till för personer som har varit eller är verksamma inom sjömansyrket...
50:-
Sjöfartens historia
Sjöfartens historia kan skrivas på många olika sätt och från många olika utgångspunkter. Denna framställning koncentreras huvudsakligen på utvecklingen av sjöfarten under de senaste 200 åren...
95:-
Sjöfartsaffärer
Sjöfartsaffärer är en politisk historiebok, en debattbok skriven med ett 50-årigt perspektiv på sjöfarten och dess betydelse för människor, miljö och samhällsbygge i stort...
110:-
Sjömansboken I
Skrönor, dikter, minnen, noveller och memorarer samsas i denna omväxlande bok. Få en inblick i en mässjäntas tillvaro ombord på Tor Scandinavia...
75:-
Stena Line
Stena Line är ett namn som berör. Likt H&M och IKEA är det ett företag som vuxit fram under efterkrigstiden ur den svenska myllan...
Antal i lager: 8
295:-
Skeppsbyggmästare Carl Rudolf Fridell – hans liv och fartyg
Carl Rudolf Fridell, var en av ostkustens mest framstående skeppskonstruktörer. Han byggde och förbyggde över 100 fartyg, allt från tävlingskuttrar för Stockholms segelsällskap...
345:-
Skonerten Johan och den dramatiska sista resan
Året var 1912. Efter en ovanligt stormig resa från Sundsvall närmade sig skonerten Johan av Bergkvara Engelska kanalen på sin resa till Shoreham, ett stycke väster om Dover...
90:-120:-
Spanska irrfärder
In och ut genom Gibraltarsund blåser omväxlande levanten och ponienten, starka och nyckfulla vindar som sätter sin prägel på livet vid Spaniens södra kust...
120:-
Ståltrålare
De första svenskregistrerade ståltrålarna kom 1959 och blev på kort tid accepterade inom svenskt fiske. Den här boken vänder sig till fartygs- och fiskebåtsintresserade...
245:-
Stockholmsrederierna
Under 1980-talet grundades fyra stortankrederier i Stockholm i spillrorna efter Salénskonkursen. Alla fyra rederierna expanderade kraftigt och snabbt...
195:-
Sveriges Redareförening 100 år
SRF:s arbete har på ett avgörande sätt bidragit till svensk sjöfarts starka ställning och till en säkrare och mer miljömedveten världssjöfart...
195:-
Ubåt om styrbord, kapten!
Den 5 oktober 1916 sänktes svenska S/S VERA av en tysk ubåt. När författaren började forska i vad som egentligen hände rullades de historiska perspektiven upp...
220:-
Världens ände
Fantastiska fyrplatser! Utmed den spanska kusten finns ett antal spännande och spektakulära fyrplatser, allt från världens äldsta i drift...
120:-
Att skapa en värld
Denna bok beskriver hur Stena Bulk och Concordia Maritime har gått från att ha ett brokigt urval båtar med skiftande kvalitet i början av 1980-talet, till att idag ha en verksamhet som omfattar nära hundra fartyg...
150:-
Förbund på sju hav, del 2
Förbund på sju hav, del två är en fortsättning på del ett som utkom år 1964 och "Annorlunda...
195:-
Förbund på sju hav, del 3
Boken behandlar sjöfoklsförbundets historia åren 1970 till och med utgången av 1995 då förbundet...
195:-
Berättelser och omdömen i en redares vardag
Denna avhandling handlar om hur ett av rederierna på Donsö gör sina bedömningar när de ska köpa...
95:-
Lev din dröm
Rune Dahlstrand har levt ett äventyrligt och spännande liv. Här berättar han om sin uppväxt och...
120:-
Lotsliv
Lotsarna berättar: Från Malören till Väderöarna; om leder och lotsplatser. Boken samlar...
350:-
Myteristen
I Myteristen möter vi ett högintressant urval av Ove Allanssons sjönoveller, både omarbetade...
95:-
Jenny Lind – från näktergal till fågelskrämma
Vid mitten av 1800-talet drabbades världen av Jenny Lind-feber. Ben beundrade sångarens namn...
195:-
Stockholm Örlogstaden
Stockholm Örlogsstaden väcker liv i en allför bortglömd del av stadens historia. Ända fram till...
250:-
Kaptensgårdar
I norra Halland hade ortsbefolkningen sedan länge försörjt sig både som bonde och "seglare".
150:-
Paket: Spanska irrfärder och Världens ände
Följ med på en resa genom Spanien i Bengt Garsells böcker. Här får vi läsa om båda fyrar och den...
200:-
Segling i förbjudna farvatten
Efter ockupationen av Danmark och Norge våren 1940 förvandlades Skagerrak och Kattegatt till ett...
140:-
Sjöfartsstaden Göteborg
Linnéplatsens karaktär förvandlades i ett slag när det ståtliga hörnhuset sprängdes 1982. Där...
195:-
Isens fånge – S/S Oscar Dicksons haveri i Nordostpassagen år 1881
Fartyget S/S Oscar Dickson byggdes på Kockums i Malmö i syfte att öppna en handelsförbindelse...
195:-
Havets ord
Yrkessjömännens språk är kärnfullt. Det har berikats med oräkneliga bidrag från skilda epoker och...
100:-150:-
Sailors grave
Markus mönstrar en sensommardag på ro-ro fartyget M/V Finnbird. Det är hans första jobb som...
120:-
Glittrande fisk möter konstnärens blick
Otroligt fin bok, full med bilder och illustrationer från seglatser med fiskefartyg.
295:-
Marstrand
Marstrand är inte enbart en av Sveriges vackraste städer utan också en av de märkligaste. Här...
285:-
Svensk Sjöfartshistoria – I storm och stiltje (2015)
Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag...
195:-320:-
Människorna som berördes av M/S Estonia – 20 år efter förlisningen
I boken ”Människorna som berördes av M/S Estonia. 20 år efter förlisningen” berättar enskilda...
210:-
Skärgårdsredarnas illustrerade Skeppslista 2016
Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista presenterar i alfabetisk ordning föreningens alla...
195:-
I vikingars kölvatten
Norge har en fantastisk kust – från det sommarfagra Sørlandet,längs Vestlandets väderutsatta...
160:-220:-
50 Sätt att rädda Östersjön
Östersjön är världens mest förorenade hav. Inget annat hav har drabbats lika hårt av övergödning,...
130:-
Med rötter på Österlen
Kjell Håkansson flyttar snabbt tillbaka till sina anfäder på 15- och 1600-talet och följer dem...
280:-
Fiskebåtarna och varven – Skeppsbyggarna 2
Boken belyser de svenska varv som var specialiserade på att bygga fiskebåtar av trä. Detta var...
395:-
Malmö Sjöbefälsskola 1842–1982
Författarna har försökt att ge en bild av fartygsbefälsutbildningen i Malmö från det att staten...
195:-245:-
Handbok i Lastsäkring
Lastsäkring är en handbok som vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är...
395:-
Musikgruppen KAL - På Minnets Redd
Musikgruppen KAL är en akustisk visgrupp från Göteborg som bildades 1983 och består av Malte...
60:-
Med döden i kölvattnet
Vi följer två sjömansliv som undervärldskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det mesta. Sverige var ett u-land med låga löner till skickliga sjömän...
220:-
Svensk Sjöfartshistoria – I storm och stiltje (2015) (Studentrabatt)
Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag...
95:-320:-
Ö-varvet 100 år, 1916 – 2016
Ernst Backman som var född i Lysekil med släktrötter från Stora Kornö insåg härmed tidigt behovet...
249:-
 Dödens Roulette
Sverige blev under andra världskriget en icke krigförande enklav omgärdad av Tyskland och de...
245:-
Skärgårdsredarnas illustrerade Skeppslista 2017
Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista presenterar i alfabetisk ordning föreningens alla...
195:-
Vårt Lion Ferry
Boken Vårt Lion Ferry handlar om ett rederis historia och framför allt om människorna som...
245:-
Världen tar form – Den europeiska världskartans historia i tusen år
Världskartorna är den mänskliga kulturens mest fascinerande bilder. Världen tar form - den...
445:-
Skeppsbron i Göteborgs hjärta
Skeppsbron var i början av 1600-talet en vassbevuxen, lerig älvstrand och Göta älv var grund och...
345:-
Omöjlig Ubåt
I boken Omöjlig Ubåt ges exempel på vad människor har observerat i svenska vatten. Du kan själv...
245:-
Sveriges Maritima Index 2017
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskflaggade...
245:-
Kalender Natur
En exklusiv kalender för 2017 i det stora formatet med naturmotiv. 337 x 415 mm. Spiralbunden.
100:-
Kalender Växter
En exklusiv kalender för 2017 i det stora formatet med växtmotiv. 337 x 415 mm. Spiralbunden.
100:-
Kalender Fåglar
En exklusiv kalender för 2017 i det stora formatet med fågelmotiv. 337 x 415 mm. Spiralbunden.
100:-
Sveriges Maritima Index 2016
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskflaggade...
99:-295:-
Skärgårdssommar – Matbok från havsbandet
Skärgården är det svenska sommarlandskapet framför andra. Ingen annan miljö väcker lika varma...
220:-
Sveriges Maritima Index 2015
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskflaggade...
99:-295:-
Sjömän II
En hyllning till sjöfartsyrket! Stefan F Lindbergs fotobok är en fristående uppföljare till...
295:-
Sveriges Maritima Index 2014
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskflaggade...
99:-295:-
Sveriges Maritima Index 2013
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskflaggade handelsfartyg, svenska hel- eller delägda handelsfartyg under utländsk flagg, fiskefartyg och segelfartyg...
99:-295:-
 
 
 
© Breakwater Publishing | Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg | info@breakwater.se | 031-722 74 80