Ståltrålare – i svenskt fiske 1959–1965

© Breakwater Publishing | Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg | info@breakwater.se | 031-722 74 80