Från Sveriges dyraste mark till en stor stark – Klippan vid Göta älvs mynning under 700 år

© Breakwater Publishing | Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg | info@breakwater.se | 031-722 74 80