Dödens Roulette
Sverige blev under andra världskriget en icke krigförande enklav omgärdad av Tyskland och de...
245:-
  Köp
Ö-varvet 100 år, 1916 – 2016
Ernst Backman som var född i Lysekil med släktrötter från Stora Kornö insåg härmed tidigt behovet...
249:-
  Köp
Med rötter på Österlen
Kjell Håkansson flyttar snabbt tillbaka till sina anfäder på 15- och 1600-talet och följer dem...
280:-
  Köp
Fiskebåtarna och varven – Skeppsbyggarna 2
Boken belyser de svenska varv som var specialiserade på att bygga fiskebåtar av trä. Detta var...
395:-
  Köp
Malmö Sjöbefälsskola 1842–1982
Författarna har försökt att ge en bild av fartygsbefälsutbildningen i Malmö från det att staten...
195:-245:-
  Köp
Svensk Sjöfartshistoria – I storm och stiltje (2015) (Studentrabatt)
Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag...
95:-320:-
  Köp
Det stora svenska äventyret
Här är berättelsen om sjömännen, resorna, entreprenörerna, vardagen och fartygen i Svenska Ostindiska Compagniet...
195:-
  Köp
Episoder ur Gustaf Mannerheims liv, del I
Från att ha varit relativt okänd och efter 1918 starkt omstridd uppnådde Mannerheim en unik position som överbefälhavare i tre krig och statsöverhuvud vid två tillfällen...
170:-
  Köp
Episoder ur Gustaf Mannerheims liv, del II
Från att ha varit relativt okänd och efter 1918 starkt omstridd uppnådde Mannerheim en unik position som överbefälhavare i tre krig och statsöverhuvud vid två tillfällen...
170:-
  Köp
Förbund på sju hav, del 4
Förbund på sju hav del 4, skildrar främst sjöfolkets fackliga kamp från början av 1990-talet fram till och med 2011.
195:-
  Köp
Från lastageplats till logistikcentrum
En bok om kommersiella hamnar och om förbunden som arbetat med deras utveckling 1906–2006...
195:-
  Köp
Gränslös Sjöfart – Sjöhistorisk årsbok 2008-2009
Sjöfartsnäringen är viktig men blir allt mer osynlig för gemene man. Få har kontakt med, eller överhuvudtaget en uppfattning om, sjöfarten idag...
195:-
  Köp
Kaptensboken
Kaptensboken är inte en traditionell och högtidlig jubileumsbok om Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som i år fyller 125 år. Det är en bok det doftar salt om...
150:-
  Köp
På stadig kurs
Stiftelsen Sveriges Sjömanhus bildades 1972 och har under 40 år verkat och funnits till för personer som har varit eller är verksamma inom sjömansyrket...
50:-
  Köp
Sjöfartens historia
Sjöfartens historia kan skrivas på många olika sätt och från många olika utgångspunkter. Denna framställning koncentreras huvudsakligen på utvecklingen av sjöfarten under de senaste 200 åren...
95:-
  Köp
Ståltrålare
De första svenskregistrerade ståltrålarna kom 1959 och blev på kort tid accepterade inom svenskt fiske. Den här boken vänder sig till fartygs- och fiskebåtsintresserade...
245:-
  Köp
Strömstad
Boken "Strömstad – Gränsstad i ofred och krig" spänner över nästan 300 år – från 1660-talet fram till och med andra världskriget. Svenska och norska trupper har kommit och gått...
200:-
  Köp
Sveriges Redareförening 100 år
SRF:s arbete har på ett avgörande sätt bidragit till svensk sjöfarts starka ställning och till en säkrare och mer miljömedveten världssjöfart...
195:-
  Köp
Ubåt om styrbord, kapten!
Den 5 oktober 1916 sänktes svenska S/S VERA av en tysk ubåt. När författaren började forska i vad som egentligen hände rullades de historiska perspektiven upp...
220:-
  Köp
Förbund på sju hav, del 2
Förbund på sju hav, del två är en fortsättning på del ett som utkom år 1964 och "Annorlunda...
195:-
  Köp
Förbund på sju hav, del 3
Boken behandlar sjöfoklsförbundets historia åren 1970 till och med utgången av 1995 då förbundet...
195:-
  Köp
Jenny Lind – från näktergal till fågelskrämma
Vid mitten av 1800-talet drabbades världen av Jenny Lind-feber. Ben beundrade sångarens namn...
195:-
  Köp
Stockholm Örlogstaden
Stockholm Örlogsstaden väcker liv i en allför bortglömd del av stadens historia. Ända fram till...
250:-
  Köp
Kaptensgårdar
I norra Halland hade ortsbefolkningen sedan länge försörjt sig både som bonde och "seglare".
150:-
  Köp
Isens fånge – S/S Oscar Dicksons haveri i Nordostpassagen år 1881
Fartyget S/S Oscar Dickson byggdes på Kockums i Malmö i syfte att öppna en handelsförbindelse...
195:-
  Köp
Människorna som berördes av M/S Estonia – 20 år efter förlisningen
I boken ”Människorna som berördes av M/S Estonia. 20 år efter förlisningen” berättar enskilda...
210:-
  Köp
Med döden i kölvattnet
Vi följer två sjömansliv som undervärldskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det mesta. Sverige var ett u-land med låga löner till skickliga sjömän...
220:-
  Köp
Svensk Sjöfartshistoria – I storm och stiltje (2015)
Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag...
195:-320:-
  Köp
Från Sveriges dyraste mark till en stor stark
"Från Sveriges dyraste mark till en stor stark" tar sin början på 1300-talet med Klippan och Älvsborgs fästning i händelsernas centrum...
295:-
  Köp
Med döden i kölvattnet
Vi följer två sjömansliv som undervärldskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det mesta. Sverige var ett u-land med låga löner till skickliga sjömän...
220:-
  Köp
Segling i förbjudna farvatten
Efter ockupationen av Danmark och Norge våren 1940 förvandlades Skagerrak och Kattegatt till ett...
140:-
  Köp
 
© Breakwater Publishing | Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg | info@breakwater.se | 031-722 74 80