Att skapa en värld – Stena Bulk, Concordia Maritime och marknadsföringens betydelse i tanksjöfarten 1982–2012

© Breakwater Publishing | Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg | info@breakwater.se | 031-722 74 80